top of page
banner.jpg
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) nói gì về xịt răng baby's tooth

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng
(Nguyên trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

Ths. Bs Đinh Ngọc Hoa (Nguyên bác sĩ chuyên khoa Nhi, bệnh viện Xanh-Pôn, Hà Nội nói gì về xịt răng baby's tooth

Ths. Bs Đinh Ngọc Hoa
(Nguyên bác sĩ chuyên khoa Nhi, bệnh viện Xanh-Pôn, Hà Nội

Bọ rùa
Con ong
PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh (Nguyên giám đốc bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương) nói gì về xịt răng baby's tooth

PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh
(Nguyên giám đốc bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương)

Bs Phạm Thị Thục (Nguyên trưởng phòng khám Nhi và tư vấn, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nói gì về xịt răng baby's tooth

Bs Phạm Thị Thục
(Nguyên trưởng phòng khám Nhi và tư vấn, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

bottom of page